Ücret Yönetimi

İşletmenin dengeli bir ücret sistemi sahip olması aidiyet ve bağlılığın artırırarak çalışan devir hızının minimize olmasını sağlar.

Ücret Yönetimi adil ve rekabetçi ücret politikaları ve yüksek performans standartları ile başarıyı ödüllendirmek ve sürdürülebilir kılmak ve insan kaynağına bağlı değişim maliyetlerinizi en aza indirgenmesi için en önemli anahtarlardan birisidir.

Ücret Yönetimi modülü çalışanların işletmeye sağladığı yararlar ile dengelenmiş bir sistemin yürütülmesi için tasarlanmıştır.

Stratejik insan kaynakları politikaları ve insan kaynakları bütçeleri üzerinden belirlenen ücret yapısının kolay ve sistemli yürütülebilmesi için tüm operasyonel verileri bir arada yönetmenizi sağlar.

Ücret Yönetimi modülü ile ücret dağılımını oran ve miktar cinsinden veya enflasyon, performans değerlendirme sonuçları ve terfi gibi farklı parametrelerle simule edebilir ederek ücret ve ödenekleri belirleyebilir; iş, kademe, görev ve unvan derecesi bazında ödenek ve yan hakların tanımlayabilirsiniz

  • Holding ve çokuluslu şirketlere uygun ücret modelleme
  • Tek merkezden ücret modellerinin ayrı ayrı ve konsolide yönetimi
  • Farklı ücret artış senaryolarının grafiksel karşılaştırması
  • Esnek rapor tasarımı ile özelleştirilmiş raporlar
  • Güçlü ve esnek entegrasyon yapısı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir