Dijital Dönüşüm Kapsamında 2020!

Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu Dijital Dönüşüm’de 2020‘deki E-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-Mühtahsil Makbuzu, e-Gider Pusulası, e-Bilet, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Sigorta Poliçesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Dekont ve e-Defter’e ilişkin tabloyu incelemek için tıklayınız…