Apron-Biotech web sitesi canlı yayında!

APRON sayfamız kısa bir süre önce canlı yayına başladı: www.apron-biotech.com APRON Biyoteknoloji, Türkiye’de ilaç araştırmalarında hem preklinik hem de klinik çalışmaların organizasyonu misyonunu üstlenmiş ilk sözleşmeli araştırma kuruluşudur. 2001/20/EC sayılı AB direktifinde belirtildiği gibi Avrupa Birliği içinde yasal temsilci olarak hareket […]