Apron-Biotech web sitesi canlı yayında!

APRON sayfamız kısa bir süre önce canlı yayına başladı: www.apron-biotech.com APRON Biyoteknoloji, Türkiye’de ilaç araştırmalarında hem preklinik hem de klinik çalışmaların organizasyonu misyonunu üstlenmiş ilk sözleşmeli araştırma kuruluşudur. 2001/20/EC sayılı AB direktifinde belirtildiği gibi Avrupa Birliği içinde yasal temsilci olarak hareket […]

Genel Bütçe Yönetimi

ERP Bütçe Yönetimi fonksiyonu sayesinde, işletmenizin gelecek vizyonuna uygun bir  bütçe oluşturarak stratejik, operasyonel ve finansal planların tamamını  tek bir havuzda yönetebilirsiniz. Yetkilendirmeler düzeyinde paylaşılabilir yapısı sayesinde bütçelerinize, ilgili kişiler istedikleri zaman, istedikleri yerden erişebilirler. ERP Bütçe Yönetimi fonksiyonu içerisinde […]

Bütçe Yönetimi

Küresel ve yerel rekabetin fiyatlara ve kar marjlarına etkilerini minimize etmek için kurumsal kaynaklara ait ihtiyaçları senaryo analizleriyle en verimli şekilde öngörmek ve planlamak kaçınılmazdır. Etkin bir bütçe yönetimi şirketin stratejik kararları amaçları ve politikalarının belirlenmesinde, mali-finansal durumların değerlendirilmesinde önemli […]