Taşeron Yönetimi

İşletmelerin kendi kaynakları yönetmesi kadar dış kaynaklı hizmetleri ve bunlara bağlı çalışanların iş ve işlemlerini takip ve kontrolleri de yasal olarak ve performans açısından önemlidir. Taşeron yönetimi modülü ile sizde dış kaynaklı hizmetlerinizi işletmenizi ilgilendiren özlük, ücret, hizmet Ücret, Fazla […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği yönetimi, risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi, tehlikelerin önlenmesi ve bu risklerin tamamen ortadan kaldırılabilmesi veya zararlarının en aza indirilebilmesi için yapılacak çalışmaların tamamını yasal ve işletmenin çalışanları açısından yönetmek kurumsal kimliğiniz ve hukuki olarak işletmenizi koruyan bir unsurdur. […]

İzin Uygulamaları

İzin Yönetimi modülü ile işletmelerde çalışma takvimlerini önemli ölçüde etkileyen ve tasarımı için ciddi bir emek ve zaman alan izinlerin planlaması ve takibini talepten onaya tüm süreçleri ve izin planlamalarını ayrıntıları ile yönetebileceksiniz. İzin Yönetimi başlıca özellikleri Yasal mevzuatlara ve […]

Eğitim Yönetimi

Eğitim Yönetimi doğru çalışana doğru bütçeye yatırım yaparak işletmenin menfaatini korurken çalışanında yeterlilik ve aidiyetini gelişime katkı sağlar. Çalışanlarının eğitimleri ile ilgili süreçlerin doğru yönetilmemesi kalite, maliyet, zaman İş kazası iş güvenliği işletme varlıklarının kullanımı gibi birçok konuda işletmeyi zorlarken […]

Performans Yönetim Sistemi

Performans yönetimi çalışanın kendisine verilen hedefleri yerine getirip getirmediğinin ölçümlenmesi değildir. Çalışanın performansı ile ilgili tedbir ve teşvikleri oluşturarak verimliliğin garantisi olarak çalışan performansının korunmaya alınmasıdır. Performans yönetimi ile çalışanlarınızı hangi kriterlerle değerlendireceğinizi bu değerlendirmelerden beklene çıktıları yönetirken diğer yandan […]

Ücret Yönetimi

İşletmenin dengeli bir ücret sistemi sahip olması aidiyet ve bağlılığın artırırarak çalışan devir hızının minimize olmasını sağlar. Ücret Yönetimi adil ve rekabetçi ücret politikaları ve yüksek performans standartları ile başarıyı ödüllendirmek ve sürdürülebilir kılmak ve insan kaynağına bağlı değişim maliyetlerinizi […]

İş Değerleme

İşletmelerin tutarlı bir ücret politikası izlenmesi sürdürülebilir insan kaynağı ve verimlilik açısından olmazsa olmazlar arasındadır. İş değerleme modülü, iş tanımlamalarınızı ve öncelik ve gereklilik düzeylerini belirleyerek mevcut işler arasındaki değer farklılıklarını karşılaştırıp kolayca ücret politikalarını belirlemenize ve daha adil ve […]