Talep Yönetimi

Satın alma sürecine doğrudan ya da dolaylı olarak dahil olan personelinizden gelen taleplerin toplanmasını, toplanan taleplerin bütçe yönetimi ile sorgulandıktan sonra uygun olanların Satınalma departmanına aktarılarak tekliflendirilmesini ve tüm satın alma sürecinin şeffaf bir şekilde firma içerisindeki iş akışına bağlı olarak […]