Kalite Kontrol

Üretim ve Stok yönetimi temelinde Giriş (irsaliye), Süreç (iş emri) ve final kalite kontrollerinizi sistem üzerinde gerçekleştirebilir, her bir hammadde, yarı mamul ve mamulünüz için farklı kalite kontrol özellikleri ve ölçüm değerlerini ERP üzerinde kayıt altına alabilirsiniz.

Maliyet Muhasebesi

ERP içerisinde farklı aşamalarda farklı maliyet analizleri gerçekleştirebilirsiniz. ERP Standart (İlk) Maliyetlendirme fonksiyonu ile ürün ağacı, rota ve istatistiksel birim maliyetlerini kullanarak aktivite tabanlı ön maliyetlerinizi hesaplayabilir, ürününüzün tasarımdan satışa kadar süren ürün geliştirme sürecinde maliyet analizlerinizi oluşturabilirsiniz. ERP Safha […]

İş İstasyonu ve Operasyon Tanımları

Ürün Ağaçları ile birlikte, işletmenizin üretim süreci içindeki makinelerinizi ve bu makinelerde gerçekleştirilen çeşitli üretim aşamalarını tanımlayabilirsiniz. Bu sayede üretim ve malzeme ihtiyaç planlamasını gerçekleştirirken daha doğru veri setleri üzerinde hareket edebilir, müşterilerinize bu doğrultuda daha doğru terminler sunabilirsiniz.

Üretim Planlama

ERP sistemi Üretim Planlama fonksiyonu, siparişlerinizin terminlerine ve ürün ağaçlarında belirtilen operasyon sürelerine göre iş emri önerilerinizi oluşturur, bu önerilere göre makinelerinize kapasite yüklemelerini gerçekleştirir. Sistem, kapasite aşımları ve darboğazlar konusunda planlama kullanıcılarınızı önceden uyararak muhtemel termin sarkmalarının ve müşteri […]