Apron-Biotech web sitesi canlı yayında!

APRON sayfamız kısa bir süre önce canlı yayına başladı: www.apron-biotech.com APRON Biyoteknoloji, Türkiye’de ilaç araştırmalarında hem preklinik hem de klinik çalışmaların organizasyonu misyonunu üstlenmiş ilk sözleşmeli araştırma kuruluşudur. 2001/20/EC sayılı AB direktifinde belirtildiği gibi Avrupa Birliği içinde yasal temsilci olarak hareket […]

Dijital Dönüşüm Kapsamında 2020!

Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu Dijital Dönüşüm’de 2020‘deki E-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-Mühtahsil Makbuzu, e-Gider Pusulası, e-Bilet, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Sigorta Poliçesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Dekont ve e-Defter’e ilişkin tabloyu incelemek için tıklayınız…

Elektronik Finansal Raporlama (EFK)

Bağımsız denetime tabi şirketlerin TFRS ya da BOBİ FRS’ye göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının bilgisayar ortamında işlenerek finansal analizlerde kullanılması amacıyla Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Projesi başlatılmıştır. Mevcut Durum Bilindiği üzere, bağımsız denetime tabi […]