Bütçe Yönetimi

Küresel ve yerel rekabetin fiyatlara ve kar marjlarına etkilerini minimize etmek için kurumsal kaynaklara ait ihtiyaçları senaryo analizleriyle en verimli şekilde öngörmek ve planlamak kaçınılmazdır. Etkin bir bütçe yönetimi şirketin stratejik kararları amaçları ve politikalarının belirlenmesinde, mali-finansal durumların değerlendirilmesinde önemli […]