BI – Business Intelligence

Verileri biriktirmekle kalmayın; kararlar alabileceğiniz anlamlı bilgilere dönüştürün! ERP İş Zekâsı (BI), karmaşık veriyi anlamlı, işletme için kullanılabilir bilgiye çevirmede, istenen analizi yapmaya yardımcı olarak, karar verme sürecini kısaltır, hızlandırır, riskleri azaltır; sağlam, güvenilir, sağlıklı karar verme zemini sunar. İş […]